regeneracja węgla aktywnego

Regeneracja węgla aktywnego

Wysokiej jakości węgiel aktywny to produkt pozyskiwany z węgla (kamiennego, drzewnego czy brunatnego) lub pestek owoców czy łupin orzechów. Można otrzymać go również z zużytych opon czy nawet kości. Dla użytkowników niezwykle interesujące okazują się natomiast jego wyjątkowe właściwości – pozwala bowiem na efektywną filtrację wody czy powietrza w pełni bezpieczny dla człowieka sposób. Co więcej, możliwe jest jego kilkukrotne regenerowanie. Duże przedsiębiorstwa wykorzystujące go do uzdatniania wody mogą zdecydować się na regeneracji węgla aktywnego celem odzyskania jego pierwotnych właściwości.

Węgiel aktywny to produkt o porowatej strukturze – cechuje go obecność mikro-, mezo- i makroporów, które skutecznie adsorbują zanieczyszczenia. Warto podkreślić, że powierzchnia sorpcyjna 1 g węgla to nawet 3200 m2, a jego pojemność jest uzależniona od wybranego gatunku. Jego intensywne wykorzystywanie do oczyszczania wody istotnie zmniejsza jego wydajność, dlatego po 3-4 latach eksploatacji konieczna jest jego regeneracja. Na szczęście profesjonalnie przeprowadzona regeneracja węgla aktywnego pozwala na niemal zupełne przywrócenie zdolności sorpcyjnych i ponowne wykorzystywanie.

regeneracja węgla

Regeneracja węgla aktywnego – przebieg procesu

Ze względów bezpieczeństwa, do usuwania zanieczyszczeń z węgla wykorzystywanego do uzdatniania wody wykorzystywana jest termiczna regeneracja węgla (istnieją jeszcze metody chemiczne i mikrobiologiczne, niestosowane w Polsce). Profesjonalna firma wypala zanieczyszczenia w specjalnych, zaawansowanych technologicznie piecach, w których można osiągnąć temperaturę na poziomie 750-950°C. Ostateczna jej wysokość jest dobierana indywidualnie po analizie rodzaju poddawanego procesowi węgla.

Proces regeneracji węgla aktywnego jest skomplikowany i przebiega wieloetapowo. Niezbędne jest m.in. odparowanie wody, desorpcja lotnych związków organicznych zalegających na jego powierzchni, piroliza nielotnych substancji organicznych (czyli wytwarzanie substancji zwęglonych) czy gazyfikacja substancji zwęglonych. Ze względu na złożoność całej procedury należy powierzyć ją wykwalifikowanym specjalistom. Pracownicy firmy muszą posiadać doświadczenie i dysponować adekwatnym do potrzeb zapleczem technicznym. Nieprawidłowo przeprowadzona regeneracja węgla aktywnego może skutkować trwałym uszkodzeniem jego struktury.

regeneracja węgla aktywnego

Jak często przeprowadzać regenerację węgla aktywnego?

Częstotliwość przeprowadzania procesu zależna jest od kilku czynników. Jeśli regeneracja węgla aktywnego jest przeprowadzona przez profesjonalistów, a eksploatacja w filtracji przebiega prawidłowo, możliwe jest jego wykorzystywanie przez naprawdę długi czas. Dlatego ogólnie przyjmuje się, że węgiel powinien być regenerowany co ok. 3-5 lat, a ostateczny termin realizacji procesu zależy przede wszystkim od rodzaju stosowanego produktu oraz objętości doprowadzanej do filtrów wody.

Regeneracja węgla aktywnego może być przeprowadzona również później – w dużej mierze zależy to od jakości wody. Jeśli wykazuje dobre parametry, a liczba jodowa węgla aktywnego nie spada poniżej 600 mg/g, można przesunąć termin regeneracji.. Regeneracja podnosi liczbę jodową o ok. 300 jednostek,często skutkuje jednak obniżeniem wytrzymałości mechanicznej – oznacza to konieczność dokupienia węgla na dosypkę celem zapewnienia odpowiedniej wydajności filtra z węglem aktywnym.

Konieczność regeneracji węgla warto wcześniej ustalić z firmą posiadającą specjalistyczne laboratorium, które określi obecne parametry węgla i przybliżone po wykonanym procesie regeneracji. Pozwoli to z wyprzedzeniem zaplanować koszty w budżecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *