Różnice pomiędzy Instrukcją Współpracy Ruchowej, Instrukcją Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (elektroenergetycznej) oraz Instrukcją Eksploatacji Stacji Transformatorowej?

Z dystrybucją i użytkowaniem energii elektrycznej oraz sprawnym działaniem instalacji elektroenergetycznych, w tym z korzystaniem z sieci dystrybucyjnej związane są takie dokumenty jak Instrukcja Współpracy Ruchowej, Instrukcja Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej … Read More

Elektrownie atomowe w Europie i na świecie – lista największych elektrowni świata

Elektrownie atomowe w Europie i na świecie-wstęp Elektrownia atomowa, to nadal jedno z zarówno najbardziej wydajnych źródeł energii, jak i także najbardziej kontrowersyjna. Mimo, że jednak taka elektrownia jest wstanie … Read More

Pomiary rezystancji izolacji i uziemienia, jak wykonać je poprawnie?

Pomiary rezystancji izolacji i uziemienia stanowią dwa kluczowe pomiary przeprowadzane w urządzeniach elektrycznych. Na podstawie ich wyników można ocenić stan urządzeń, jak również stopień bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w ich … Read More

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii – czym są? Przykłady

Odnawialne źródła energii. Coraz częściej słyszy się o tak zwanej zielonej energii czyli energii odnawialnej, która jest bardziej korzystna dla środowiska naturalnego oraz tańsza przez co nasz portfel jest grubszy … Read More