Najważniejsze sposoby zagospodarowania odpadów w firmie

Prawidłowe gospodarowanie odpadami ma duży wpływ na finanse i niezakłócony rytm działania przedsiębiorstwa, a dobrze przemyślane sposoby zagospodarowania odpadów mogą generować liczne profity dla wytwórcy odpadu. Dlatego też stale poszukuje się nowych rozwiązań, które pomogłyby przedsiębiorcom lepiej wykorzystać wygenerowane w zakładzie śmieci. Jak dobrze zarządzać odpadami w firmie? Jakie sposoby zagospodarowania odpadów mogą firmie przynieść dodatkowe korzyści?

Zarządzanie odpadami w firmie – rekomendacje specjalistów

Możliwe są różne sposoby zagospodarowania odpadów powstających w firmie. Wiele zależy od ilości i rodzaju odpadu, jaki przedsiębiorstwo wytwarza. Ważne są również możliwości techniczne, którymi dysponuje, wykorzystywane technologie, uwarunkowania logistyczne, czy lokalizacja firmy. Nie ma w związku z tym jednego uniwersalnego modelu zagospodarowania odpadów, który byłby przydatny dla wszystkich firm i sprawdzał się w każdej branży. Jedne sposoby zagospodarowania odpadów mogą być też bardziej, a drugie mniej opłacalne dla danej firmy. Kluczem jest indywidualizacja rozwiązań i dostosowanie procesów zarządzania odpadami do specyfiki danego przedsiębiorstwa, jej potrzeb i rodzaju odpadu, jaki wytwarza.

Dla firmy generującej różne frakcje odpadów kluczowe znaczenie będzie miała ich selektywna zbiórka i segregacja, dla zakładów wytwarzających odpady z drewna – zabezpieczenie ich przed wilgocią czy pożarem, a dla wytwórcy odpadów niebezpiecznych, szczególnie ważne będzie zastosowanie odpowiednich środków ochrony. Według ekspertów Stena Recycling istnieje jednak pewien drogowskaz, który wszystkim przedsiębiorcom wskazuje właściwe sposoby postępowania z odpadami, a jest nią hierarchia postępowania z odpadami zdefiniowana w unijnej dyrektywie 2008/98/WE. Stena Recycling to lider w branży recyklingu i firma, która od ponad dwóch dekad zajmuje się optymalizacją procesów zarządzania odpadami w polskich firmach i ma w tej dziedzinie doświadczenie.

Co zatem podpowiada zaproponowana przez UE hierarchia? Najważniejszą zasadą postępowania z odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu. W dalszej kolejności firmy powinny zbadać możliwość ponownego użycia wytworzonych odpadów oraz przygotowania ich do wtórnego użytkowania, a także wspomóc ich recykling oraz zagwarantować bezpieczne ich unieszkodliwienie.

Sposoby zagospodarowania odpadów w firmie – dobre praktyki i przykłady

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien dążyć do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Czasem wystarczą niewielkie zmiany w procesach technologicznych, a niekiedy dobrym pomysłem będzie np. rezygnacja ze zbędnych opakowań. Wspomniana Stena Recycling rekomenduje również projektowanie dla recyklingu jako nieco bardziej całościowy sposób myślenia o produktach, które mogą wielokrotnie wracać po przetworzeniu do obiegu jako cenne surowce.

Inne ważne sposoby zagospodarowania odpadów mają z kolei na celu ponowne użycie tych odpadów, które po sprawdzeniu, oczyszczeniu czy naprawie nadal mogą być użytkowane. W taki sposób można zagospodarować m.in. komponenty elektroniczne, odzież czy meble. Odpady należy oczywiście traktować przede wszystkim jako rezerwuar wartościowych surowców, które poprzez recykling mogą posłużyć do wytworzenia nowych dóbr. Recykling odpadów pozwala oszczędzać naturalne złoża i zasoby, przyczynia się do redukcji emisji CO2 i sprzyja ograniczeniu emisji zanieczyszczeń związanych z produkcją surowców z ropy czy rud metali.

Odpady mogą być też wykorzystywane do produkcji paliw lub innego środka wytwarzania energii. Część odpadów może być ponadto zagospodarowana już u źródła, czyli w na potrzeby firmy, w której powstają. Można w ten sposób wielokrotnie wykorzystać np. wodę, może być oczyszczana i wiele razy zastosowana w różnych procesach produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *