oczyszczalnia-przemyslowa-jak-dziala

Jak działa biologiczna oczyszczalnia przemysłowa?

Troska o środowisko naturalne staje się w ostatnich latach ważnym filarem działalności rozmaitych przedsiębiorstw. Kluczową rolę pełni w tej kwestii oczyszczanie ścieków, które w wyniku zróżnicowanych procesów technologicznych zawierają substancje chemiczne mogące zagrażać organizmom żywym. Ich utylizacja jest kosztowna, a dodatkowo powoduje ogromne straty wody. Z pomocą przychodzą wówczas biologiczne oczyszczalnie przemysłowe. Jak działają i jakie niosą korzyści dla przedsiębiorstwa?

Biologiczna oczyszczalnia przemysłowa – zalety

Biologiczne oczyszczalnie przemysłowe stały się bardzo popularne w Europie zachodniej. Powoli wkraczają także do Polski, ciesząc się coraz większym zainteresowaniem właścicieli zarówno dużych zakładów produkcyjnych, jak i mniejszych firm szukających oszczędności. Biologiczne oczyszczalnie przemysłowe mają szereg zalet. Przede wszystkim są łatwe w obsłudze i nie generują wysokich kosztów eksploatacji. Nie wydzielają zapachów i nie emitują hałasu. Są to też bardzo elastyczne rozwiązania, których pracę można łatwo dostosować do rodzaju działalności danego zakładu.

Etapy oczyszczania ścieków w biologicznej oczyszczalni przemysłowej

Biologiczna oczyszczalnia ścieków ma postać dużego zbiornika, który wewnątrz jest podzielony na cztery komory. Każda z nich spełnia inną funkcję. Pierwszą jest tzw. osadnik wstępny pozwalający odseparować zawiesiny i tłuszcze od reszty ścieków. Pełni więc ważną funkcję przy mechanicznym oczyszczaniu ścieków. Następnie ścieki trafiają do pierwszej komory tlenowej, w której są poddawane oczyszczaniu biologicznemu. Znajdujący się w niej wał z tarczami, który naprzemiennie zanurza się i wynurza ze ścieków. W ten sposób natlenia je, co z kolei sprzyja rozwojowi złoża biologicznego, czyli mikroorganizmów pozwalających na rozkładanie zawartych w nich substancji chemicznych. Są to dokładnie te same mikroorganizmy, które w warunkach naturalnych przyczyniają się do oczyszczania wód. W oczyszczalniach przemysłowych występują jednak w znacznie większej ilości, pozwalając szybko uporać się z dużą ilością zanieczyszczeń. Kolejnym etapem jest przerzucenie ścieków do drugiej komory tlenowej. Na końcu trafiają do osadnika wtórnego, którego zadaniem jest oczyszczenie ścieków do takiego stopnia, aby woda mogła trafić do wód powierzchniowych lub zostać ponownie wykorzystana w procesach produkcyjnych. 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków – prąd i ciepło z biogazu

Warto dodać, że powstały w wyniku oczyszczania ścieków osad może następnie trafić do komory fermentacyjnej. Na tym etapie procesu powstaje biogaz, który następnie może być przetworzony na energię elektryczną lub cieplną. Dzięki temu przedsiębiorstwo posiadające własną biologiczną oczyszczalnię przemysłową nie tylko może łatwo uporać się z problemem utylizacji ścieków, ale także zyskać dodatkową korzyść w postaci oszczędności na rachunkach za prąd lub ciepło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *