Na czym polega certyfikacja urządzeń elektronicznych?

Urządzenia elektroniczne są szczególną kategorią towarów. Powinny być niezawodne dla użytkowników oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa określone w międzynarodowych normach. Zgodność z wymogami norm potwierdza stosowny certyfikat.

Jakie certyfikaty mogą mieć urządzenia elektroniczne?

ENEC to ogólnoeuropejski certyfikat, który potwierdza zgodność wyrobu z europejskimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obejmuje on między innymi artykuły gospodarstwa domowego, elektronikę użytkową, sprzęt oświetleniowy. Ocenę zgodności można zlecić w Centrum Badań i Certyfikacji Predom. Jest toakredytowana jednostka certyfikująca w zakresie przeprowadzania badań oraz wydawania certyfikacji ENEC dla wyrobów oświetleniowych.

Sprzęt elektroniczny może też być badany w ramach międzynarodowego programu oceny zgodności urządzeń i komponentów elektrycznych, zgodnie z normami IEC, dzięki czemu badany towar otrzymuje międzynarodowy certyfikat CB. Natomiast certyfikacja CCA polega na ocenie zgodności z normami EN dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej – kończy się to przyznaniem znaku CCA-EMC.

Dlaczego warto starać się o uzyskanie certyfikatu?

Certyfikat to informacja dla klientów, że sprzęt spełnia określone normy. Certyfikaty zgodności wydawane są przez niezależne jednostki zewnętrzne, a nie samego producenta, można więc mieć pewność, że zgodność z normami została oceniona obiektywnie. Do certyfikowania urządzeń elektronicznych upoważnione są wyłącznie akredytowane jednostki.

Jak wygląda proces certyfikacji?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku przez klienta. Do zgłoszenia należy dołączyć komplet załączników, w tym między innymi kwestionariusz producenta, raport z inspekcji fabryki, opis wyrobu oraz jego wzorzec. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wydawana jest ocena WTO, w przypadku odmowy konieczne są dodatkowe badania laboratoryjne.

Na podstawie zebranej dokumentacji wydawana jest decyzja o przyznaniu certyfikatu lub odmowie. W tym pierwszym przypadku obie strony podpisują umowę o nadzorze – audyty mają stwierdzać, czy produkcja w dalszym ciągu przebiega zgodnie z zaleceniami. Odmowa wydania certyfikatu musi zostać poparta uzasadnieniem, a klient ma prawo odwołać się od tej decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *