Ile zarabia kierownik budowy? Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

Kim jest kierownik budowy i jakie ma obowiązki?

Kierownik budowy to najogólniej mówiąc osoba zajmująca się kierowanie pracami na budowie. Pełny opis tego stanowiska definiuje jednak Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgodnie z którą jest to jeden z uczestników procesu budowlanego. Sam fakt, iż stanowisko to jest ściśle opisane w akcie prawnym nadaje mu wysoką rangę i przypisuje ogromną rolę w procesie inwestycyjnym.

Ponadto, Prawo budowlane opisuje dokładny zakres podstawowych obowiązków kierownika budowy. I tak, zgodnie z artykułem 22 należą do nich między innymi:

– formalne przejęcie od inwestora terenu budowy wraz z należytym zabezpieczeniem obszaru inwestycji i znajdującą na nim pozostałą infrastrukturą,

– właściwe prowadzenie dokumentacji dotyczącej budowy,

– powierzenie kompetentnej jednostce geodezyjnej wytyczenia obiektu budowlanego,

– planowanie, koordynowanie i nadzór prac budowlanych w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych, a także w zgodzie z projektem i pozwoleniem na budowę,

– szczególna dbałość o zdrowie i życie ludzi na budowie poprzez poprzez podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych i planistycznych,

– wstrzymanie realizacji budowy w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi wraz z natychmiastowym powiadomieniem o tym fakcie odpowiednich organów,

– zgłaszanie inwestorowi do odbioru i bezpośredni udział w nich wraz z zapewnieniem usunięcia wykrytych wad,

– sporządzenie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

Trzeba wyraźnie podkreślić, że kierownikiem budowy może zostać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i będąca aktualnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Co więcej, proces ubiegania, jak również egzaminowania kandydatów na to stanowisko także jest ściśle określony w Prawie Budowlanym.

Kiedy wymagane jest zatrudnienie kierownika budowy?

Roboty budowlane, do których prowadzenia wymagane jest pozwolenie na budowę, a także wybrane roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia wymagają od inwestora powołania i zatrudnienia przy inwestycji kierownika budowy.

Ile zarabia kierownik budowy?

Duża odpowiedzialność spoczywająca na kierowniku budowy jest mu odpowiednio wynagradzana. Szacuje się, że zarobki kierownika budowy wahają się od 6000 zł do 10000 zł (brutto). Podobnie jednak jak dla wszystkich pozostałych stanowisk i tutaj na wysokość pensji ma wpływ wiele czynników. Najistotniejszym jest to czy kierownik budowy pełni swoją funkcję jako pracownik etatowy w zatrudniony w firmie czy prowadzi własną działalność gospodarczą, przy czym zdecydowanie atrakcyjniejszą finansowo i powszechniejszą zdaje się być ta druga opcja.

Ponadto, na wysokość wynagrodzenia kierownika budowy wpływ ma ilość inwestycji, przy których realizacji bierze on udział. Naturalnie, im większa liczba koordynowanych budów, tym wyższe zarobki.

Nie bez znaczenia jest także skala kierowanych inwestycji, tu również zależność jest prosta, im obiekt budowlany jest bardziej złożony a jego proces budowlany skomplikowany tym wynagrodzenie kierownika wzrasta.

One thought on “Ile zarabia kierownik budowy? Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

  1. Niby 60-100 tys. to dużo, ale ile latania, doglądania i uzerania się nie tylko z ekipą, ale i klientem jak coś nie idzie czasowo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *