Gdzie wykorzystuje się zbiorniki żelbetowe?

Prefabrykaty są bardzo wygodnym rozwiązaniem, chętnie wykorzystywanym przez współczesne budownictwo. Do praktycznych prefabrykatów zaliczają się także zbiorniki żelbetowe. Jaka jest ich funkcja i gdzie można je zastosować?

Jak zbudowany jest zbiornik żelbetowy?

Do produkcji takich zbiorników wykorzystuje się specjalne mieszanki betonu o określonych parametrach. Gotowy zbiornik wyróżnia się wysoką wytrzymałością na ściskanie, w klasie co najmniej C35/45. Zbiornik jest także wodoszczelny, odporny na działanie mrozu, o niskim współczynniku nasiąkliwości.

Wielosegmentowe zbiorniki żelbetowe, dostępne na Sienkiewicz.com.pl, składają się z elementów dennych typu U, elementów dennych zamykających, podpór oraz pokryw. Zbiornik może być wyposażony w przewody ssawne (stalowe albo z tworzywa sztucznego), instalacje do odprowadzania wody, regulatory przepływu, kominki wentylacyjne, włazy i drabinki albo stopnie włazowe, po których można się dostać na dno zbiornika.

Wszystkie prefabrykowane elementy, z jakich składa się zbiornik, są produkowane według zlecenia klienta i dostarczane na miejsce budowy – przyspiesza to postęp prac, a inwestycja nie jest już tak bardzo uzależniona od warunków atmosferycznych jak w przypadku budowy zbiorników metodą tradycyjną. To rozwiązanie idealnie się sprawdza w sytuacji, gdy potrzebny jest zbiornik o niestandardowych rozmiarach, a budowa jest utrudniona ze względu na ograniczoną dostępność terenu.

Do czego wykorzystuje się zbiorniki żelbetowe?

Najczęściej służą one jako zbiorniki retencyjne, do magazynowania wód opadowych. Są tak skonstruowane, że zebraną wodę da się wykorzystać ponownie, na przykład do podlewania terenów zielonych. Zbiorniki żelbetowe sprawdzają się także jako zbiorniki przeciwpożarowe, do zbierania ścieków pochodzenia rolniczego albo wody technologicznej, jako zbiornik na ścieki komunalne i przemysłowe. Prócz tego wykorzystuje się je również jako komory inspekcyjne, przepływowe albo połączeniowe, tłocznie, pompownie, separatory, obudowy urządzeń technologicznych sieci kanalizacyjnych.

Wewnątrz zbiorników przez cały czas zachodzi do wymiany powietrza – zapewniają to kominki wentylacyjne, a na dnie zbiorników często znajdują się zagłębienia technologiczne, umożliwiające całkowite opróżnienie zbiornika z wody albo innego medium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *