Czym jest predykcyjne utrzymanie ruchu i jakie korzyści zapewnia?

Pojęcie predykcyjne utrzymanie ruchu często stosowane jest zamiennie z konserwacją predykcyjną lub też ze skrótem PdM. Niezależnie od nazwy, jaką przyjmiemy, w każdym przypadku będzie wiązało się to z wieloma korzyściami, gdyż pozwoli odpowiedzieć na pytanie, kiedy może nastąpić awaria maszyn produkcyjnych. Najlepiej po prostu już teraz sprawdź w dalszej części tego artykułu, czym jest PdM, a także jakie korzyści zapewnia oraz kiedy szczególnie opłaca się stosować tę metodę.

Czym jest PdM?

Predykcyjne utrzymanie ruchu to innowacyjne rozwiązanie, które wiąże się z procesem zarządzania aktywami, wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa, szczególnie przemysłowego.

Dzięki zastosowaniu konkretnych technik możliwe staje się zbadanie stanu maszyn, aby określić, kiedy konieczne jest wykonanie prac konserwacyjnych. Rodzaj badania, którym poddawane są urządzenia, dostosowany jest już do różnych typów maszyn – mogą to być badania z wykorzystaniem narzędzi CM, badania NDT oraz monitoring strukturalny.

Predykcyjne utrzymanie ruchu wiąże się zatem z wyszukiwaniem zależności pomiędzy uzyskanymi danymi na temat parametrów technicznych, stanu maszyny oraz jej eksploatacją a zjawiskiem związanym z powstawaniem awarii. Wszystko to ma doprowadzić do zminimalizowania skutków nagłej awarii i przestojów.

Jakie korzyści zapewnia predykcyjne utrzymanie ruchu?

Głównym celem PdM jest przede wszystkim zwiększenie zysków, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Jak to działa? Otóż celem zastosowania predykcyjnego utrzymania ruchu jest jak najszybsze wykrycie uszkodzeń maszyn. Dzięki dogłębnej analizie w odpowiednim czasie możliwe staje się szybsze reagowanie i zniwelowanie awarii. To z kolei sprawi, że czas zatrzymania urządzeń stanie się maksymalnie skrócony lub nawet nie będzie konieczny. W ten sposób unikniesz strat związanych z długim przestojem oraz z koniecznością zakupienia nowej maszyny czy też z długim oczekiwaniem na naprawę. Ciągła kontrola maszyn to zatem sposób na oszczędność, a przy tym na zachowanie większej ciągłości w produkcji.

Dzięki PdM podczas analizy stanu maszyn można zyskać dostęp do wielu interesujących informacji. Po pierwsze do danych historycznych na temat wcześniejszej analizy oraz serwisowania. Wykorzystywane są również informacje na temat wcześniejszych napraw, awarii, dane techniczne oraz dane środowiskowe.

To wszystko sprawia, że można uzyskać informacje nawet na temat problemów z maszynami na bardzo wczesnym etapie awarii lub też tak naprawdę jeszcze zanim do niej dojdzie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *