Czym charakteryzuje się spawarka mig i gdzie znajduje zastosowanie?

Spawanie z wykorzystaniem technologii MIG jest dziś bardzo popularne. Polega ono na łączeniu materiałów za pomocą łuku elektrycznego, który powstaje pomiędzy obrabianym materiałem a topliwą elektrodą. Ze względu na fakt, że uzyskane w ten sposób połączenie jest bardzo stabilne, technikę tą stosuje się w spawalnictwie przemysłowym. Istotą metody MIG (i MAG) jest zabezpieczenie drutu elektrodowego (wraz z jeziorkiem) za pośrednictwem gazu osłonowego. Dzięki temu połączenie spawane nie jest narażone na oddziaływanie osłabiających jego strukturę zanieczyszczeń.

MIG czy MAG, a może migomat?

Technologie MIG i MAG łączy nie tylko podobna nazwa, ale też podobny przebieg procesu spawania. Można nawet powiedzieć, że jest on (prawie) identyczny, lecz różni się rodzajem zastosowanych gazów osłonowych. Zgodnie z tym co napisano we wstępie, spawarka MIG wykorzystuje do tego celu gazy obojętne, które najczęściej są gazami szlachetnymi (nie wchodzą w reakcję chemiczną z obrabianym połączeniem). W technologii MAG wykorzystuje się gaz chemicznie aktywny (np. CO2), dzięki czemu istnieje możliwość łączenia dość specyficznych metali, to jest miedzi, aluminium, magnezu itd. Oznacza to, że migomaty (MIG MAG) będą wykorzystywały osłonę z obydwu rodzajów gazów, aczkolwiek w różnych, określonych proporcjach.

Konstrukcja i jej właściwości

Na pierwszy rzut oka konstrukcja migomatu jest bardzo prosta. Urządzenie to składa się z kilku elementów, to jest ze źródła spawalniczego (czyli przetwornika energii), podajnika elektrody lub drutu elektrodowego, poręcznego uchwytu spawalniczego i tzw. przewodu masowego. Aby zapewnić optymalne właściwości połączenia spawanego, elektroda musi być podawana płynnie. Oznacza to konieczność osadzenia jej na specjalnym, zautomatyzowanym mechanizmie napędowym. Podawana elektroda ulega stopieniu w łuku elektrycznym, a następnie – w postaci płynnej – osadza się na spawanej powierzchni. Co więcej, jej wysoka temperatura prowadzi do jej nadtopienia, co jeszcze bardziej zwiększa spoistość całego połączenia. W ten sposób powstaje charakterystyczne jeziorko spawalnicze, które po wystygnięciu tworzy trwałą i wytrzymałą spoinę. Technika łączenia spoiny jest zależna od jej położenia, ale też od grubości materiału, a także liczby tzw. ściegów spawalniczych.

Łuki spawalnicze – co warto o nich wiedzieć?

Migomaty wykorzystują w procesie spawania różnego rodzaju łuki spawalnicze, które wykazują nieco inne właściwości zależnie od wartości natężenia prądu spawalniczego. I tak:

1. Łuk zwarciowy – to rodzaj łuku, który powstaje na skutek zetknięcia spawanego detalu z drutem elektrody. Prąd zwarciowy przepływa przez elektrodę, szybko doprowadzając do jej stopienia. Metodę tą stosuje się głównie w przypadku cienkich blach.

2. Łuk natryskowy, nazywany inaczej spawaniem natryskowym, to proces polegający na stałym jarzeniu się łuku spawalniczego i to bez wykorzystania zjawiska zwarcia. Dzięki tej technologii można uzyskać znacznie głębsze wtopienie, a co za tym idzie – sprawdzi się ona przede wszystkim w kontekście elementów o dużej grubości.

3. Łuk pulsujący – spawanie za pomocą prądu pulsującego składa się z dwóch faz. W pierwszej z nich mamy do czynienia z prądem podstawowym o niskiej mocy, a w drugiej – z prądem o wysokiej mocy, który jednak nie jest prądem zwarciowym. Dzięki temu redukuje się liczbę powstających odprysków spawalniczych, gdyż pojedyncza kropla jest „uwalniana” jedynie w ściśle określonym momencie.

Charakterystyka spawarek MIG i MAG

Spawanie MIG MAG jest zaawansowaną technologią, która wyróżnia się dużą wszechstronnością i operatywnością. Dzięki zastosowaniu półautomatu spawalniczego operator może spawać szybko, niezawodnie i z maksymalną kontrolą ilości topiącej się elektrody. Co więcej, za pomocą tej technologii można uzyskać bardzo skuteczne wtopienie, co oczywiście przedkłada się na jakość uzyskanego w ten sposób połączenia. Mało tego – w technologii MIG MAG obrabiany detal nie jest rozgrzewany do bardzo dużych temperatur, co ma istotne znaczenie również w kontekście jego właściwości fizykochemicznych. Na uwagę zasługuje również możliwość wykorzystania migomatów w praktycznie dowolnej pozycji spawalniczej.

Niestety, spawarki te mają również swoje wady. Pierwszą z nich jest stosunkowo niewielki zasięg, który utrudnia pracę w niektórych pozycjach. Wadą tej technologii jest również wrażliwość samej osłony gazowej, która – np. wskutek podmuchu wiatru – może zostać poważnie zaburzona. W przypadku migomatów dużo mówi się o jakości spawu, ale trzeba podkreślić, że zależy ona również o manualnych zdolności operatora. Pewnym ograniczeniem jest również to, że spawana w ten sposób powierzchnia wymaga wcześniejszego oczyszczenia. Jakiekolwiek pozostałości farb, lakierów i innych związków chemicznych mogą utrudnić technikę spawania, a także zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia przyklejeń.

Zastosowanie spawarek w praktyce

Spawarki MIG MAG można wykorzystywać do spawania wielu różnych tzw. „trudnych” elementów, takich jak:

– rurociągi,
– pojemniki,
– elementy systemu kanalizacji,
– zbiorników metalowych i ciśnieniowych.

Z migomatów korzysta się też w przemyśle ciężkim, branży motoryzacyjnej, górnictwie, branży lotniczej i – co oczywiste – również w budownictwie. Urządzenia typu MIG MAG wykorzystuje się też na różnych etapach realizacji prac remontowych i to niezależnie od rodzajów obiektów, w których są one wykonywane. Tak szerokie zastosowanie tych urządzeń wynika głównie z ich uniwersalności.

Podsumowując, spawarki MIG mogą być wykorzystywane w trakcie profesjonalnego spawania, aczkolwiek dużo zależy tu od umiejętności spawacza.

Partnerem artykułu jest sklep handlowiec-rs.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *