Szkolenia dla lutowanych zespołów elektrycznych – IPC J-STD-001

Normy IPC to uniwersalne, nieustannie doskonalone oraz regularnie aktualizowane standardy produkcji elektroniki, stanowiące źródło najnowszej, wiarygodnej wiedzy technicznej w praktycznie każdej dziedzinie związanej z szeroko rozumianym wytwarzaniem zespołów elektronicznych. Standardy opracowane przez IPC są również międzynarodowym, ujednoliconym zbiorem wytycznych i zaleceń dotyczących standardów pracy, procesów produkcyjnych, kontroli oraz weryfikacji jakości produkowanej elektroniki. Warto w tym kontekście dodać, że norma IPC J-STD-001 bywa nieoficjalnie określana jako standard produkcyjny IPC, co jest odzwierciedleniem faktu, że niemal wszyscy producenci elektroniki stosują jej zalecenia w zakresie lutowania elementów na płytkach drukowanych.

Norma IPC J-STD-001 – czego dotyczy?

Standard IPC J-STD-001 określa zalecane praktyki oraz wymagania dla producentów lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych, wskazując materiały, metody i kryteria dopuszczenia stosowane w procesie montażu przewlekanym, montażu powierzchniowym, a także w montażu przewodów i kabli. Najnowsza rewizja normy IPC J-STD-001 uwzględnia również szczegółowe wytyczne na temat możliwości oraz sposobów wykorzystania promieniowania rentgenowskiego w celu weryfikacji jakości połączeń lutowniczych wykonanych w montażu przewlekanym.

Norma IPC J-STD-001 klasyfikuje zespoły elektryczne i elektroniczne zależnie od przewidywanego zastosowania końcowego, określając trzy podstawowe klasy produktów:

  • klasa 1 (ogólne produkty elektroniczne) – obejmuje produkty przeznaczone do zastosowań, w których nadrzędnym wymogiem jest funkcjonalność całego zespołu;
  • klasa 2 (produkty elektroniczne z przeznaczeniem do konkretnych zastosowań usługowych) – obejmuje produkty, które muszą cechować się ciągłością działania i przedłużoną żywotnością. Nieprzerwane działanie produktu jest w tej klasie wymogiem, ale nie ma krytycznego znaczenia, natomiast docelowe środowisko pracy według normy nie powinno wywoływać uszkodzeń;
  • klasa 3 (produkty elektroniczne wysokiej klasy) – obejmuje produkty, od których bezwzględnie wymagana jest ciągłość osiągów oraz działanie na żądanie, a przestoje sprzętu nie mogą mieć miejsca. Zgodnie z wymaganiami dla produktów należących tej klasy sprzęt musi funkcjonować bez przestojów także w środowiskach o surowych warunkach, narażonych na cykliczne wibracje czy zmiany temperatur o wysokiej amplitudzie.

Podział na powyższe klasy jest odzwierciedleniem różnic w technologii, złożoności oraz wymaganiach co do weryfikacji jakości procesu produkcji.

Dla kogo są przeznaczone szkolenia IPC J-STD-001?

Z uwagi na fakt, że norma IPC J-STD-001 określa wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych, szkolenia z jej zakresu są przeznaczone w głównej mierze dla osób odpowiedzialnych za montaż i kontrolę jakości płytek drukowanych niezależnie od rodzaju stosowanego spoiwa czy metody lutowania. Ze szkolenia IPC J-STD-001 w największym stopniu skorzystają zatem technicy utrzymania ruchu, inżynierowie procesu montażu, managerowie jakości, technicy montażu, a także pozostali pracownicy odpowiedzialni za końcową jakość oraz niezawodność produkowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych.

Szkolenie IPC J-STD-001 – najważniejsze korzyści

Główną korzyść ze szkolenia IPC J-STD-001 stanowi poprawa jakości wytwarzanej elektroniki, a także usprawnienie efektywności pracy. Dodatkowo, pracownicy po odbyciu szkolenia w zakresie tej normy są w stanie wizualnie identyfikować poprawność połączeń lutowniczych, a także znają najnowsze zalecane metody i techniki wykonywania napraw wadliwych połączeń.

PB Training – Autoryzowany Partner w zakresie certyfikacji IPC

PB Training jest wewnętrzną strukturą PB Technik, jednego z najbardziej uznanych polskich dostawców nowoczesnych rozwiązań najwyższej klasy dla producentów elektroniki. Szkolenia z zakresu normy IPC J-STD-001 odbywają się w należącym do PB Technik Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC – najnowocześniejszym i najlepiej wyposażonym obiekcie tego typu w Polsce.

Wszystkie szkolenia IPC są prowadzone przez doświadczoną i doskonale przygotowaną merytorycznie oraz dydaktycznie kadrę, składającą się ze specjalistów z bogatym, praktycznym doświadczeniem w branży. Podstawę dla poszczególnych szkoleń stanowią zawsze najnowsze rewizje obowiązujących standardów, dzięki czemu uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę.

Więcej informacji na temat szkolenia IPC J-STD-001 oraz innych szkoleń z norm IPC dostępnych w ofercie PB Training można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej firmy pod adresem https://pbtraining.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *