Czym jest egzamin kwalifikacyjny SEP?

Egzamin kwalifikacyjny SEP jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia energetyczne, gazowe czy cieplne. Wcześniej należy ukończyć kurs SEP i posiadać fachową wiedzę z danej kategorii. Jak wygląda egzamin potwierdzający kwalifikacje SEP?

Aby móc pracować w danym zawodzie, często konieczny jest kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdanie egzaminu zawodowego. Osoby, które chcą pracować w branży elektrycznej, muszą mieć stosowne kwalifikacje, które potwierdza egzamin SEP. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby przystąpić do egzaminu?

Czym są uprawnienia SEP?

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) zrzesza inżynierów, techników i osoby, które uczą się, aby zdobyć wiedzę z branży elektrycznej. SEP wspiera elektryków i na bieżąco monitoruje ich sytuację na rynku pracy. Stowarzyszenie przeprowadza też egzamin kwalifikacyjny SEP i wydaje stosowne uprawnienia. Aby przystąpić do zadań egzaminacyjnych, trzeba wcześniej ukończyć kurs SEP. Kursy są organizowane w całym kraju, a uprawnienia są ważne przez 5 lat. Aby je przedłużyć, trzeba ponownie zdać egzamin. Wyróżniamy:

  • Uprawnienie elektryczne (G1)
  • Uprawnienie cieplne (G2)
  • Uprawnienia gazowe (G3).

Uprawnienie można zdobyć w kategorii:

  • Eksploatacja (konserwacja, remont, montaż, pomiary kontrolne).
  • Dozór (nadzorowanie pracy osób zajmujących się eksploatacją).

Egzamin kwalifikacyjny SEP – kto może do niego przystąpić?

Zdanie egzaminów zawodowych pozwala uzyskać kwalifikacje potrzebne do pracy w danym zawodzie. W przypadku egzaminu SEP konieczne jest wcześniejsze ukończenie kursu SEP, który umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy potrzebnej podczas pracy w branży elektrycznej. Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Należy złożyć odpowiedni wniosek i ustalić termin egzaminu. Trzeba też przedstawić dowód wniesienia opłaty. Do egzaminu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które mają minimum podstawowe wykształcenie. 

Na kursie SEP prezentowane są wszystkie zagadnienia, które są niezbędne do zaliczenia egzaminu, warto więc uważnie słuchać i zapisywać trudne zagadnienia, aby móc powtórzyć wiedzę przed egzaminem. Egzamin nie składa się z części praktycznej ani części pisemnej. Egzamin kwalifikacyjny SEP to odpowiedź ustna przed komisją. Wynik może być pozytywny lub negatywny, nie jest natomiast wystawiana ocena. Osoby, które uzyskają ocenę pozytywną, otrzymają świadectwo kwalifikacyjne. W przypadku wyniku negatywnego można ponownie podejść do egzaminu, jednak należy znowu uiścić opłatę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *