Brona talerzowa czy pług podorywkowy – co się lepiej sprawdzi?

Żniwa i okres pożniwny to czas, kiedy rolnicy mogą ocenić rezultaty swojej pracy w polu. Jednak, aby była ona skuteczna i wydajna, już teraz należy pomyśleć o maszynach rolniczych, których zastosowanie będzie uzasadnione z punktu widzenia warunków glebowych i rodzaju uprawy. Między innymi, istotne jest pytanie, brona talerzowa czy pług podorywkowy – co się lepiej sprawdzi? Dobrze skalkulowane wydatki na sprzęt, nawozy i środki ochrony roślin gwarantują zwrot poniesionych kosztów oraz wysoką jakość plonu zebranego podczas kolejnych żniw.

Co jest lepsze, podorywka czy talerzowanie?

To najczęściej spotykany dylemat, przed którym stają rolnicy, wybierając sprzęt do prac pożniwnych. Aby lepiej zrozumieć znaczenie wyboru, należy się odnieść do możliwości oferowanych przez poszczególne maszyny rolnicze.

Pług podorywkowy – zastosowanie 

Głębokie oranie za pomocą pługa podorywkowego może pomóc w zerwaniu warstw gleby, co prowadzi do lepszego drenażu, odchwaszczania i poprawy struktury gleby.

Podorywka stosowana jest na glebach cięższych, cechujących się dużą zawartością gliny. Pług podorywkowy może być bardziej efektywny w przypadku głębokiej uprawy, gdzie zachodzi potrzeba poprawy struktury gleby, poprzez jest jej przemieszanie i odgazowanie. Pług zmniejsza też erozyjne oddziaływanie wiatru i wody poprzez tworzenie wałów lub bruzd, które skutecznie powstrzymują ruch wysuszonych warstw ziemi.

Niestety pług wymaga większego nakładu pracy, a z uwagi na głęboką penetrację gruntu, cięższego i droższego sprzętu ciągnikowego. W wielu przypadkach prostszym, tańszym i co ważniejsze równie skutecznym rozwiązaniem jest wykorzystanie talerzówki.

Brona talerzowa – zastosowanie 

Brona talerzowa pracuje na mniejszej głębokości niż pług podorywkowy. Podstawowym celem jej zastosowania jest rozdrobnienie brył gruntu, mieszanie resztek roślinnych i tworzenie równomiernej warstwy gleby na powierzchni.

Brona talerzowa sprawdza się lepiej na glebach lżejszych (piaski i lessy), gdzie głęboka penetracja gruntu nie jest konieczna.

Podstawowe funkcje talerzówki:

  • Rozdrobnienie resztek roślinnych

Dyski talerzowe tną i rozdrabniają pozostałości po zbiorach poprzednich upraw. Dzięki temu ułatwiają rozkład materii organicznej, przyspieszając tym samym proces nawożenia areału;

  • Przemieszanie i napowietrzenie gleby

Obracające się dyski przemieszczają warstwy gleby, pomagając w równomiernym rozprowadzaniu składników odżywczych. Równocześnie wpływają na napowietrzenie gleby, poprawiając jej przepuszczalność.

  • Usunięcie chwastów

Brona talerzowa pomaga w zwalczaniu chwastów poprzez cięcie ich pędów i niszczenie systemów korzeniowych. Dzięki temu zmniejsza konkurencję chwastów o wodę, światło i składniki odżywcze.

  • Przygotowanie gleby do siewu lub sadzenia

Brona talerzowa równomiernie rozprowadza ziemię, co zapewnia optymalne warunki dla kiełkowania nasion lub ukorzeniania się sadzonek.

Pług podorywkowy czy brona talerzowa – co się lepiej sprawdzi? 

Funkcjonalność nowoczesnych bron talerzowych predysponuje je, jako maszyny wszechstronne, wykraczające swoim działaniem poza utarte stereotypy. Talerzówki produkowane obecnie spełniają zadania zarezerwowane niegdyś wyłącznie dla pługów podorywkowych, jednocześnie będąc sprzętem lżejszym, wygodniejszym i szybszym.

Na skuteczność zabiegów wykonywanych za pomocą talerzówki wpływają też:

  • średnica talerzy;
  • liczba talerzy;
  • kąt natarcia.

Dość przypomnieć, że czynnikiem istotnym jest czas, w którym należy wykonać podorywkę i orkę siewną. Nie powinien być on krótszy aniżeli 3 tygodnie. Wykorzystując bronę talerzową, okres ten udaje się skrócić do 2 tygodni. Co więcej, brony talerzowe mogą wykorzystywać rolnicy dysponujący ciągnikami o stosunkowo niewielkiej mocy. Niski nakład energetyczny niezbędny do stosowania talerzówek sprzyja generowaniu znacznych oszczędności, zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i w kontekście nakładu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *