Przegląd gaśnic oraz ich legalizacja i konserwacja

Częste pytania odnośnie do legalizacji gaśnic wynikają nie tyle z potrzeby dysponowania sprawnym sprzętem, ile z chęci zabezpieczenia się na wypadek kontroli organów nadzorujących. Czy słusznie? Pożary nie zdarzają się często, jednak ich skutki mogą być naprawdę tragiczne. Przegląd gaśnicy pomaga upewnić się, że jest ona w pełni sprawna i gotowa do użycia w przypadku nagłego pożaru. Możliwość natychmiastowego dostępu do działającej gaśnicy może mieć ogromne znaczenie dla życia i zdrowia ludzi. Czym jest legalizacja gaśnic?

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Po co legalizuje się gaśnice?
 • Czy legalizacja gaśnicy samochodowej jest obowiązkowa?
 • Czy brak legalizacji gaśnicy może mieć wpływ na środowisko?

SPIS TREŚCI

 • Po co przeprowadza się legalizację gaśnic?
 • Legalizacja gaśnic a środowisko
 • Gdzie dokonać legalizacji gaśnicy?

Po co przeprowadza się legalizację gaśnic?

Przegląd i legalizacja gaśnicy ma na celu stwierdzenie sprawności sprzętu. Łatwo sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w sytuacji zagrożenia gaśnica odmówiła posłuszeństwa na skutek niefrasobliwości jej posiadacza.

Inne czynniki uzasadniające potrzebę legalizacji gaśnic:

 • Bezpieczeństwo

Sprawna gaśnica może okazać się jedynym gwarantem zachowania mienia, a nawet życia osób zagrożonych pożarem. Legalizacja gaśnic gwarantuje, że są one sprawne i gotowe do użycia w przypadku pożaru.

 • Legalizacja gaśnic, przepisy

Terminy obligujące posiadacza gaśnicy lub osoby odpowiedzialnej za jej stan techniczny są ściśle określone w przepisach wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więcej na ten temat przeczytasz w publikacji umieszczonej na stronie https://pol-poz.pl/jak-czesto-robic-legalizacje-gasnic.

 • Wymagania ubezpieczeniowe

W wielu przypadkach firmy i właściciele nieruchomości są zobowiązani do regularnej legalizacji gaśnic na skutek wymogów nałożonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dysponowanie sprawnym sprzętem gaśniczym jest warunkiem sine qua non zawarcia polisy.

Uwaga! Mimo że legalizacja gaśnicy samochodowej nie stanowi obowiązku ustawowego, jej niesprawność może być podstawą zakwestionowania wyniku badań technicznych pojazdu w stacji diagnostycznej.

Co więcej, sprawna gaśnica w wielu przypadkach jest – podobnie, jak i inne polisy – warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Konserwacja i utrzymanie

Legalizacja gaśnic obejmuje ich przegląd techniczny i konserwację. W trakcie tego procesu sprawdzany jest ich stan techniczny, napełnienie, uszczelnienie oraz wydajność.

Legalizacja gaśnic a środowisko 

Niektóre rodzaje gaśnic (np. zawierające halony), w przypadku rozszczelnienia bądź niewłaściwego składowania mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Przeprowadzanie legalizacji gaśnic pozwala na kontrolę warunków składowania gaśnic, rozmieszczenia oraz ewentualne unieszkodliwienie, co ma pozytywny wpływ na środowisko.

Gdzie dokonać legalizacji gaśnicy? 

Legalizację gaśnic należy przeprowadzać w miejscach uprawnionych do tego typu działań.

W tym celu należy udać się do:

 1. Punktów obsługi gaśnic;
 2. Jednostek Straży pożarnej;
 3. Autoryzowanego warsztatu serwisowego.

Ważne jest, aby legalizację gaśnic przeprowadzać regularnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Legalizacji gaśnicy powinna dokonać osoba, dysponująca niezbędną jest wiedzą techniczną oraz umiejętnościami odpowiadającymi Polskim Normom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *