Jak przeprowadza się recykling AGD?

Recykling odpadów elektronicznych i elektrycznych, a więc również zużytego sprzętu AGD, zaczyna mieć coraz większe znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i ochrony środowiska. Jak pokazuje praktyka, recykling AGD może być niewyczerpywalnym źródłem cennych surowców i dobrze działającym sposobem na zaoszczędzenie wielu zasobów przy produkcji nowych dóbr. Jak wygląda przetwarzanie odpadów elektrycznych i elektronicznych? Jakie surowce, materiały i zasoby pozwala odzyskać recykling AGD i w jaki sposób przetwarzanie różnych urządzeń gospodarstwa domowego przyczynia się do ochrony środowiska?

Recykling AGD w specjalistycznych zakładach przetwarzania odpadów

Sprzęt AGD to szczególny rodzaj odpadów, który wymaga bardzo odpowiedzialnego działania, a prawidłowe zagospodarowanie odpadów elektronicznych i elektrycznych jest koniecznością, jeśli nie chcemy by niebezpieczne substancje i materiały, które znajdują się elektrośmieciach, starych lodówkach, odkurzaczach, wagach czy żelazkach stały się przyczyną skażenia środowiska. Jednocześnie recykling AGD prowadzony przez specjalistyczne firmy zajmujące się przetwarzaniem elektroniki i sprzętów elektrycznych może być zyskowną, wydajną i przyjazną środowisku metodą pozyskiwania wielu potrzebnych do produkcji nowych wyrobów surowców. Lider w dziedzinie recyklingu odpadów, którego zakłady przetwarzania sprzętu AGD i elektroniki zlokalizowane są w kilku europejskich krajach, także na terenie Polski – firma Stena Recycling, opracowała technologie, które umożliwiają nie tylko zagospodarowanie niebezpiecznych odpadów pochodzących z elektroniki i AGD (gazy cieplarniane, rtęć itp.), ale również prowadzony na ogromną skalę zautomatyzowany odzysk złomu żelaznego, tworzyw sztucznych oraz niezwykle cennych metali szlachetnych i deficytowych metali ziem rzadkich.

Przetwarzanie sprzętu AGD i elektroniki w Stena Recycling rozpoczyna się od demontażu, który pozwala wyodrębnić z urządzeń komponenty, które bez przetwarzania mogą być ponownie użyte zgodnie z ważną zasadą gospodarki cyrkularnej reuse oraz umożliwia odseparowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych substancji zawartych w elektroodpadach. Recykling AGD w zakładach Stena Recycling jest następnie prowadzony przy wykorzystaniu kilkunastu nowoczesnych wyspecjalizowanych linii produkcyjnych umożliwiających precyzyjną i w pełni bezpieczną dla środowiska separację poszczególnych surowców, które trafiają do producentów z różnych gałęzi przemysłu na terenie całej Europy i budują nowe produkty – urządzenia AGD oraz inne przedmioty codziennego użytku.

W jaki sposób recykling AGD sprzyja ochronie środowiska?

Przetwarzanie elektroodpadów pozwala nie tylko przywrócić do obiegu wartościowe surowce i w ten sposób zapobiegać nadmiernej eksploatacji naturalnych złóż, ale również daje możliwość oszczędzania ogromnych ilości zasobów, np. wody i energii, które konieczne są do ich wydobycia i produkcji. Recykling AGD to także doskonały sposób zmniejszania negatywnego oddziaływania gospodarki człowieka na środowisko naturalne. Odzysk surowców z elektroodpadów oznacza bowiem mniejszą emisję zanieczyszczeń i CO2 do atmosfery, a także mniejszą ilość groźnych dla ekosystemu odpadów na wysypiskach. Warto również wiedzieć, że wielu surowców, których dostarcza recykling AGD, w przyszłości może zwyczajnie zabraknąć, a ich niedobór oznaczałby paraliż wielu istotnych gałęzi gospodarki, co w praktyce miałoby katastrofalny wpływ na sposób i komfort funkcjonowania każdego z nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *